Image for Norsk slaveri from NorliNorsk Slaveri – en dokumentar om menneskehandel i Norge
Ønsker du å vite mer om menneskehandel i Norge kan vi anbefale boken Norsk Slaveri.

FN estimerer at det er mellom 25 og 27 millioner ofre for menneskehandel i verden til enhver tid. Handel med mennesker er lønnsomt. Dagens slavehandlere tjener 150 milliarder amerikanske dollar årlig. Halvparten tjener de i industrialiserte land, som for eksempel Norge. I Norge virker slavehandlere innenfor den svarte økonomien. Norges svarte økonomi ble anslått til å være på 430 milliarder kroner i 2013 – den nest største i Vest-Europa.

Norsk slaveri belyses det at Norge har fått internasjonal kritikk for hvordan vi avdekker og følger opp ofre for menneskehandel. Har den norske slavehandelen blitt behandlet som et renovasjonsproblem?

Kjøp boken her

Image for #Gjørnoe from Norli#Gjørnoe – sammen kan vi avskaffe det moderne slaveriet.
Av Jostein Krogedal, Hanne Kristin Mythe, Andreas Norli

Kjøp boken her

En Dag (Digitalt)
Sterke musikalske krefter fra ulike kristen miljøer har i anledningen av En Dag Bislett kommet sammen for å skape en musikkutgivelse hvor inntektene går til nettopp denne saken. Dette er lyden av enhet, tilbedelse og rettferdighet uttrykt av våre lovsangsmiljø.
Kjøp CDen her