VÅR VISJON
  • Enhet

    Kristne som står sammen i ENHET for å ære Jesus og be for Norge.

  • Frihet

    At Norge er et land hvor mennesker som er ofre for menneskehandel blir satt i FRIHET.

Initiativorganisasjonene ønsker å mobilisere til et stort arrangement ”EN DAG” 1. august 2015 på Bislett Stadion. Vi vil jobbe for å samle mennesker med engasjement for ENHET og FRIHET i Norge og dette er vår målsetning:

1. Vi vil øke bevisstheten til nordmenn om menneskehandel, ikke bare på verdensbasis, men også i Norge.

2. Vi vil samle inn nok penger til å drifte tiltak som vil bidra til at vi får en slutt på menneskehandel i Norge.

I løpet av de siste årene har vi utviklet en sterk relasjon til den britiske organisasjonen «Hope For Justice». Siden oppstarten i 2007 har Hope For Justice reddet flere hundre mennesker ut av slaveri. Ofrene spenner fra ett år gamle barn til mennesker over 60 år som er solgt og kjøpt med tanke på utnyttelse og profitt. Alle menneskene de har reddet ut av fangenskap lever i dag frie liv. Hope For Justice ansetter dyktige etterforskerne, gjerne med bakgrunn fra politiet eller militæret, som spaner og i samarbeid med politiet utfører redningsaksjoner.

– Vårt mål er å bidra til at Hope For Justice blir etablert i Norge.

Vi ønsker at alle unge som vokser opp i Norge skal ha kunnskap om et av de hurtigst voksende illegale markedene i verden i dag. Mange kjenner til organisasjonen A21, som blant annet driver et utstrakt forebyggende opplysningsarbeid rundt moderne slaveri og som nå har startet opp en norsk avdeling. Internasjonalt jobber de også for å gi beskyttelse til offer for menneskehandel og gjennom samarbeid med strategiske samarbeidspartnere og myndigheter bidrar de til at bakmenn blir domfelt. Siden oppstarten i 2008 har de hjulpet mer enn 400 ofre for menneskehandel og bidratt til domfellelse av 48 bakmenn. Vi heier på arbeidet A21 gjør og ønsker at det skal få enda mer gjennomslagskraft også i Norge!

– Vårt mål er å utvikle undervisningsmateriale i samarbeid med A21 Norge til bruk i Norge